Temaer

 


AKVARELLENEn akvarell skal være transparent, gjennomskinnelig. Den skal «lyse». Å male akvarell i stort format, byr på mange utfordringer. Det er et krevende medium å arbeide med fordi det så vanskelig lar seg kontrollere. En feil kan ikke males over, man må inkludere denne i bildet og tenke nytt. Altså må man planlegge nøye og samtidig jobbe spontant.

Papir er i tillegg et levende materiale, og det ligger mye håndverk i å preparere og kontrollere dette underlaget.

Det er lett å bli besatt av de uendelige variasjoner som ligger i møtet mellom vann og pigment. Jeg bruker mange ulike teknikker og bruker lang tid på hvert bilde. Jeg legger tynne lag på lag og jobber meg fram til det ferdige uttrykket og prøver å arbeide  i hovedsak kontrollert med mediet.
DEN BLÅ GRUNNTONENBildene er forankra i det jeg har sett og de inntrykk jeg har tatt til meg. Selve motivet er ikke det primære. Det er lyset og atmosfæren i et landskap som gir det skjønnhet . Det er det eteriske rommet av farger og lys som interesserer meg. Jeg dras mot den ensfargede flaten hvor bare nyansene spiller, slik at lys og rom oppstår - liker store og lavmælte flater.


Hvor enn man lever i Nord-Norge, lever man med storslått natur rundt seg. Mørketida er den perioden i året jeg liker best. Den gir meg arbeidsro  og konsentrasjon. Jeg finner ofte inspirasjon til bildene mine gjennom å  studere mørketidslyset. Nordhimmelen fascinerer meg mest. Her finner jeg de interessante, dype blåtonene som kan observeres bare på denne årstiden. Bildene mine har derfor ofte en blå grunntone. Det å male lyset i et stille landskap handler for meg om å komme i dypet av våre sansninger, om det gåtefulle.

  Tekst